تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طوفان‌های گرد و غبار از پدیده‌های مخرب آب و هوایی می‌باشند که همه ساله خسارات جبران ناپذیری به مناطق شهری، مزارع، تاسیسات، جاده‌ها و غیره وارد می‌کنند. این پدیده متاثر از شرایط جوی خاصی می باشد که در صورت شناخت سازوکار تکوین و گسترش آن، می‌توان از آسیب‌های فراوانی که به محیط وارد می‌کنند کاسته و یا با آن مقابله نمود. به دلیل جایگاه جغرافیایی ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، این کشور به کراتً در معرض سیستم‌های گرد و غبار محلی و سینوپتیکی قرار می‌گیرد. با در نظر داشتن مسیر حرکت سیستم‌ها و نحوه‌ی قرارگیری فرودها و کم فشارها، مهم‌ترین منبع گرد و غبار‌های وارد شده به ایران، شمال شبه جزیره عربستان، شمال صحرای کبیر آفریقا، نواحی شرقی سوریه و شمال غربی عراق می‌باشند که با حرکت طوفان به سمت شرق باعث حرکت و جابه جایی گرد و غبارها شده و ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با در نظر داشتن قرار گرفتن منطقه جنوبی خزر، بین رشته کوه البرز و دریای خزر هر چند این دو پدیده طبیعی، مانند عوامل بازدارنده رخداد گرد و غبار محسوب می شوند اما با این تفاصیل، هم‌چنان شاهد روزهای همراه با گرد و غبار در منطقه مذکور می‌باشیم. در این پژوهش، به مطالعه عوامل همدید موثر بر رخداد این پدیده جوی در حوضه جنوبی خزر پرداخته گردید. هم‌چنین، از داده‌های روزانه گرد و غبار، سرعت باد و نقشه‌های سینوپتیکی در ایستگاه‌های منطقه مذکور که توسط سازمان هواشناسی تهیه می گردد، بهره گیری شده می باشد. تحلیل شرایط همدیدی که باعث ایجاد طوفان گرد و غبار در منطقه می گردد می‌تواند در پیش‌بینی طوفان‌های گرد و غبار در مناطق شمالی کشور نیز موثر باشد. انتظار می‌رود نتایج این پژوهش در شناسایی شرایط هواشناختی و سینوپتیکی موثر در انتشار گرد و غبار به مناطق شمالی کشور مفید بوده و در افزایش صحت پیش­بینی پدیده گرد و غبار در این مناطق مورد بهره گیری قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که اندازه گرد و غبار هم از لحاظ زمانی و هم مکانی دارای تفاوت می باشد و در بعضی مکان‌ها به نسبت جایگاه جغرافیایی که داراست روزهای گرد و غباری بیش‌تری در آن‌ها رخ می‌دهد. هم‌چنین سامانه‌های مختلفی در وقوع پدیده گرد و غبار در منطقه تأثیر دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه