پایان نامه ارشد

تحقیق تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در حوضه خزری-دانلود پایان نامه ارشد

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری قسمتی از متن پایان نامه : مطالعه داده‌های جمع‌آوری شده     پارامترهای هواشناسی، دید افقی و کد پدیده‌ی هواشناسی را مورد مطالعه قرار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی خزری-پایان نامه ارشد

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری قسمتی از متن پایان نامه : تنها داده هواشناختی قابل دسترس در ارتباط با گرد و غبارها در کشور، تعداد روزهای همراه با Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحلیل پیامدهای اماکن روستایی در رشت-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت قسمتی از متن پایان نامه : پیوستگی با دیگر سیستم ها بر مبانی زیر استوار می باشد: همان معرفه و مشخصه هایی که در Read more…

By 92, ago