پایان نامه ارشد

تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری قسمتی از متن پایان نامه : با مطالعه شرایط همدیدی در نمونه 18 تا 22 می سال 1991، Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)-پایان نامه …

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی) قسمتی از متن پایان نامه : رطوبت مطلق و رطوبت نسبی رطوبت مطلق : بر حسب تعریف رطوبت مطلق Read more…

By 92, ago