پایان نامه ارشد

تحقیق تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در حوضه خزری-دانلود پایان نامه ارشد

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری قسمتی از متن پایان نامه : مطالعه داده‌های جمع‌آوری شده     پارامترهای هواشناسی، دید افقی و کد پدیده‌ی هواشناسی را مورد مطالعه قرار Read more…

By 92, ago